Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 10 và 10 tháng năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 10 và 10 tháng năm 2021

 •   28/10/2021 04:00:49 PM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 năm 2021 dự ước đạt 1.554,5 tỷ đồng, tăng 2,70% so với tháng trước và tăng 8,57% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2021

 •   29/08/2021 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2021 ước tính đạt 1.498,7 tỷ đồng, tăng 1,32% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.
3

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2021

 •   27/07/2021 08:15:02 AM
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 0,59%: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,43%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,75%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 0,37%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 1,04%.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 5 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 5 năm 2021

 •   25/05/2021 05:29:58 PM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0
Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 5/2021: Ước tính doanh thu đạt 123,7 tỷ đồng, giảm 11,38% so với tháng trước và tăng 7,99% so với cùng kỳ năm trước (Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 11,69% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 116,2 tỷ đồng, giảm 11,36% so với tháng trước). Do ảnh hưởng dịch Covid-19 các cơ sở hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn uống chỉ được bán hàng phục vụ cho khách hàng mang về, thực hiện nghiêm việc không ăn uống tập trung tại chỗ, do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến doanh thu trong tháng 5/2021.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2021

 •   26/04/2021 03:41:40 PM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2021 dự ước đạt 1.626,41 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,23% và so với cùng kỳ tăng 37,78%. Dự ước 4 tháng đầu năm 2021 tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 6.604,86 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,42%.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2021

 •   26/02/2021 03:13:53 PM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.902,09 tỷ đồng, tăng 2,38% so với tháng trước, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 2 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3759,98 tỷ đồng, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm trước.
images (1)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2021

 •   26/01/2021 05:19:37 PM
 •   Đã xem: 813
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01 năm 2021 ước đạt 1.866,02 tỷ đồng, tăng 4,31% so với tháng trước, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm trước.
CN 11

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 11, 11 tháng đầu năm 2020

 •   26/11/2020 10:21:33 AM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số giá bình quân 11 tháng năm báo cáo so với cùng kỳ năm trước tăng 6,75% do ảnh hưởng của một số nhóm hàng sau: (1) Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 18,98%; (2) Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,14%; (3) Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,15%; (4) Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,67%; (5) Nhóm giáo dục tăng 5,55%; (6) Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,6%.
Untitled

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 10, 10 tháng đầu năm 2020

 •   26/10/2020 05:10:43 PM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 so với tháng 9 tăng 9,95%. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 38,03%; ngành chế biến, chế tạo dự ước tăng 14,44%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,16%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,95%.
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn Tháng 8 năm 2020

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn Tháng 8 năm 2020

 •   26/08/2020 08:45:43 AM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 năm 2020 dự tính đạt khoảng 1.465,92 tỷ đồng, giảm 1,58% so với tháng trước và tăng 7,75% so với cùng kỳ
Xe Cho Thanh Long

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2020

 •   28/07/2020 11:04:49 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2020 dự tính đạt khoảng 1.528,81 tỷ đồng, tăng 5,06% so với tháng trước và tăng 10,22% so với cùng kỳ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 5 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 5 năm 2020

 •   27/05/2020 04:34:37 PM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
Tính đến hết ngày 12/5/2020: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 760,3 triệu USD, giảm 50% so với cùng kỳ. Trong đó: Xuất khẩu đạt 345,3 triệu USD, giảm 57,6% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 415 triệu USD, giảm 41,2% so với cùng kỳ.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2020

 •   27/04/2020 03:18:56 PM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Tính đến hết ngày 15/4/2020: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 612,9 triệu USD, giảm 47,5% so với cùng kỳ. Trong đó: Xuất khẩu đạt 285,1 triệu USD, giảm 50,6% so với cùng kỳ; Nhập khẩu đạt 327,8 triệu USD, giảm 44,4% so với cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 2 năm 2020

 •   09/03/2020 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 485
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng thực hiện 213,3 tỷ đồng, ước thực hiện 02 tháng là 700 tỷ đạt 11,4% dự toán năm và bằng 81,5% so với cùng kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 1 năm 2020

 •   09/03/2020 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 538
 •   Phản hồi: 0
Dự ước vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh dự ước tháng 01 năm 2020 là 145 tỷ đồng, đạt 4,52% so với kế hoạch năm 2020.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây