Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2022

Số liệu Thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2022

 •   01/07/2022 12:02:40 AM
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 6,51% so cùng kỳ
Kết quả điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Lạng Sơn

Kết quả điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Lạng Sơn

 •   16/06/2022 06:17:47 AM
 •   Đã xem: 499
 •   Phản hồi: 0
Cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Infographic - Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Infographic - Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 •   13/06/2022 11:24:03 PM
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0
“Niên giám Thống kê tỉnh Lạng Sơn” là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn biên soạn và xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện, thành phố.
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

 •   13/06/2022 09:47:52 PM
 •   Đã xem: 1155
 •   Phản hồi: 0
“Niên giám Thống kê tỉnh Lạng Sơn” là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn biên soạn và xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện, thành phố.
Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

 •   29/12/2021 04:06:03 AM
 •   Đã xem: 685
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua tuy còn những mặt bất cập, hạn chế, nhưng nhìn chung đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Trên cơ sở số liệu thu thập, tổng hợp từ các Sở, ngành, các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ, kết quả các cuộc điều tra hàng năm, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020.
NG2020 nen

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

 •   03/08/2021 04:42:53 AM
 •   Đã xem: 2685
 •   Phản hồi: 0
“Niên giám Thống kê tỉnh Lạng Sơn” là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn biên soạn và xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện, thành phố.
Infographic - Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Infographic - Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 •   20/07/2021 11:42:44 PM
 •   Đã xem: 976
 •   Phản hồi: 0
“Niên giám Thống kê tỉnh Lạng Sơn” là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện, thành phố
To gap 5 nam LANG SON (DB) 001

Số liệu thống kê chủ yếu 5 năm giai đoạn 2016-2020

 •   24/09/2020 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 1883
 •   Phản hồi: 0
Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 5 năm 2016-2020 phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.
2

Infographic Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 •   08/07/2020 11:26:38 PM
 •   Đã xem: 2400
 •   Phản hồi: 0
“Niên giám Thống kê tỉnh Lạng Sơn” là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện, thành phố
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây