Lịch sử phát triển

Ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Kinh tế quốc dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Thống kê Việt Nam
Ngày 20/02/1956, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 695/TTg thành lập Cục Thống kê Trung ương thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; theo Nghị quyết số 05/NQ-TVQH ngày 21/12/1960 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tách Cục Thống kê Trung ương ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đặt thành cơ quan trực thuộc Chính phủ, đổi tên thành Tổng cục Thống kê.

Năm 1956, ngành Thống kê Lạng Sơn được thành lập (Ban Thống kê tỉnh), chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban hành chính tỉnh (Tỉnh thuộc Khu tự trị Việt Bắc). Đến năm 1958, thành lập Chi cục Thống kê (chưa thành lập các phòng ban chuyên môn), chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban hành chính tỉnh. Phòng Thống kê huyện được thành lập. 

Qua nhiều giai đoạn lịch sử, năm 1983, Chi cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn đổi tên thành Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn. Tại thời điểm 31/12/1985, bộ máy tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn gồm có 07 phòng tại cơ quan Cục và 11 Phòng thống kê huyện, thị xã.

Căn cứ Nghị định số 23/CP của Chính phủ, ngày 18/4/1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 39/QĐ-TCCB, trong đó quy định chức năng của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thông kê đặt tại các tỉnh để giúp Tổng cục Thống kê thông nhất quản lý Nhà nước về công tác thông kê theo quy định của pháp luật; Cục Thống kê tỉnh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác do Tổng cục Thông kê giao và đảm bảo thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của UBND tỉnh, thành phố, đồng thòi chịu sự quản lý hành chính của UBND địa phương.

Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Đến nay, cơ cấu tổ chức Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo mô hình 05 phòng gồm: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thu thập Thông tin thống kê, Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Tổ chức - Hành chính và 11 Chi cục thống kê huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Thống kê tỉnh Lạng Sơn là quá trình gắn liền với việc phục vụ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trải qua bao nhiêu khó khăn, thách thức, ngành Thống kê Lạng Sơn đã từng bước phát triển cả về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ, tăng dần về số lượng, chất lượng thông tin thống kê, và luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao cho.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, ghi nhận kết quả phấn đấu và thành tích đạt được của ngành Thống kê Lạng Sơn, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê trao tặng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây