Kiểm tra, giám sát Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại các xã, thị trấn: Thị trấn Nông trường Thái Bình, xã Thái Bình, xã Đình Lập, huyện Đình Lập

Kiểm tra, giám sát Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại các xã, thị trấn: Thị trấn Nông trường Thái Bình, xã Thái Bình, xã Đình Lập, huyện Đình Lập

 •   02/07/2024 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Ban hành theo Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).
Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

 •   28/06/2024 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 722
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 28/6/2024, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê đã công bố những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong 6 tháng năm 2024.
Lạng Sơn: Huy động cả hệ thống chính trị tập trung triển khai tốt điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Lạng Sơn: Huy động cả hệ thống chính trị tập trung triển khai tốt điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

 •   27/06/2024 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2024, cùng với các địa phương trong cả nước, Lạng Sơn đồng loạt ra quân thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Tạp chí Con số và Sự kiện có bài phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh về thực trạng kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và công tác triển khai Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 nói riêng tại địa bàn.
Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nắm bắt tình hình phục vụ biên soạn số liệu GRDP ước tính năm 2024

Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nắm bắt tình hình phục vụ biên soạn số liệu GRDP ước tính năm 2024

 •   20/06/2024 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Để cung cấp thông tin đầu vào phục vụ biên soạn số liệu GRDP chính thức năm 2022, sơ bộ 2023, ước tính năm 2024 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4617/BKHĐT-TCTK ngày 14/6/2024 và đánh giá những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2024, kế hoạch sản xuất năm 2025 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 3025/VP-TH ngày 17/6/2024.
Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin lập bảng kê Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số tại huyện Bình Gia năm 2024

Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin lập bảng kê Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số tại huyện Bình Gia năm 2024

 •   07/06/2024 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 476
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.
Kiểm tra, giám sát lập bảng kê Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại các xã: Lâm Ca, Thái Bình, huyện Đình Lập

Kiểm tra, giám sát lập bảng kê Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại các xã: Lâm Ca, Thái Bình, huyện Đình Lập

 •   07/06/2024 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Ban hành theo Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).
Chi cục Thống kê huyện Tràng Định kiểm tra, giám sát phiếu thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư (Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024)

Chi cục Thống kê huyện Tràng Định kiểm tra, giám sát phiếu thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư (Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024)

 •   07/06/2024 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-CCTK, ngày 29/5/2024 của Chi cục Thống kê huyện Tràng Định về việc Kiểm tra, giám sát Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Tập huấn lập bảng kê điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (huyện Văn Quan)

Tập huấn lập bảng kê điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (huyện Văn Quan)

 •   04/06/2024 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 209/CTK-TTTK ngày 21 tháng 5 năm 2024 về việc hướng dẫn Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Triển khai Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 •   03/06/2024 06:51:00 AM
 •   Đã xem: 821
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Kiểm tra, giám sát Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 tại Khối phố Hữu Vĩnh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

Kiểm tra, giám sát Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 tại Khối phố Hữu Vĩnh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

 •   21/05/2024 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/5/2024, Chi cục Thống kê huyện Bắc Sơn tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện thu thập thông tin cuộc Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn.
Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

 •   05/04/2024 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 1320
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2024 Đoàn kiểm tra, giám sát Điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Lạng Sơn do Ông Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn. Tiến hành kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tại 2 huyện biên giới (huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập) tỉnh Lạng Sơn, đây là 2 huyện có nhiều địa bàn khó khăn và phức tạp.
Kiểm tra, giám sát công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan

Kiểm tra, giám sát công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan

 •   02/04/2024 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-CTK ngày 26/3/ 2024 của Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn về công tác kiểm tra, giám sát Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024; Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-CTK ngày 27/3/2024 của Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan – Cao Lộc (huyện Văn Quan) về công tác kiểm tra, giám sát Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024.
Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

 •   02/04/2024 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 850
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch 119/KH-CTK ngày 19/3/2024 của Cục Thống kê tỉnh Lạng sơn về công tác tuyên truyền Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 26/3 của UBND thành phố Lạng Sơn về thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Từ 1/4/2024, Tổng cục Thống kê thực hiện thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Từ 1/4/2024, Tổng cục Thống kê thực hiện thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

 •   27/03/2024 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 825
 •   Phản hồi: 0
Từ 1/4-30/4/2024, Tổng cục Thống kê tổ chức thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây