Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 4 năm 2021

 •   26/04/2021 04:41:40 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2021 dự ước đạt 1.626,41 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,23% và so với cùng kỳ tăng 37,78%. Dự ước 4 tháng đầu năm 2021 tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 6.604,86 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,42%.
images

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2021

 •   29/03/2021 12:02:33 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 năm 2021 ước đạt 1.883,66 tỷ đồng, giảm 1,03% so với tháng trước, tăng 27,32% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.644,91 tỷ đồng, tăng 15,34% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 02 năm 2021

 •   26/02/2021 03:13:53 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 năm 2021 ước đạt 1.902,09 tỷ đồng, tăng 2,38% so với tháng trước, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 2 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3759,98 tỷ đồng, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm trước.
images (1)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2021

 •   26/01/2021 05:19:37 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01 năm 2021 ước đạt 1.866,02 tỷ đồng, tăng 4,31% so với tháng trước, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm trước.
tải xuống

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 •   30/12/2020 04:52:37 AM
 •   Đã xem: 1721
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính năm 2020 tăng 2,09% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,06%, đóng góp 0,56 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,35%, đóng góp 0,58 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 1,54%, đóng góp 0,75 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,04%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm vào mức tăng chung.
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2020

 •   29/12/2020 03:11:38 AM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020[4] nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.
4 Thuong mai, dich vu

Infographic một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 11 và 11 tháng năm 2020

 •   30/11/2020 02:22:11 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2020 ước đạt 17.382,5 tỷ đồng, giảm 4,16% so với cùng kỳ năm trước.
CN 11

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 11, 11 tháng đầu năm 2020

 •   25/11/2020 10:21:33 PM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số giá bình quân 11 tháng năm báo cáo so với cùng kỳ năm trước tăng 6,75% do ảnh hưởng của một số nhóm hàng sau: (1) Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 18,98%; (2) Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,14%; (3) Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,15%; (4) Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,67%; (5) Nhóm giáo dục tăng 5,55%; (6) Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,6%.
CN

Infographic một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 10 và 10 tháng năm 2020

 •   27/10/2020 06:01:29 AM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,57%, trong đó: Khai thác than tăng 3,19%, khai khoáng khác tăng 1,86%.
Untitled

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 10, 10 tháng đầu năm 2020

 •   26/10/2020 06:10:43 AM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 so với tháng 9 tăng 9,95%. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 38,03%; ngành chế biến, chế tạo dự ước tăng 14,44%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,16%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,95%.
Infographic một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2020

Infographic một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2020

 •   28/09/2020 05:15:09 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Ước tính 9 tháng năm 2020, diện tích rừng trồng mới đạt 9.750,28 ha, tăng 12,31% so với cùng kỳ.
Cong nghiep T9

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2020

 •   28/09/2020 12:00:18 AM
 •   Đã xem: 833
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số sản xuất chung ngành công nghiệp 9 tháng tăng 3,65% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai thác tăng 3,19%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,34%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 7,47%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 3,59%.
Info CN thang 8

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN THÁNG 8 NĂM 2020

 •   26/08/2020 10:54:42 PM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn Tháng 8 năm 2020

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn Tháng 8 năm 2020

 •   25/08/2020 09:45:43 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 năm 2020 dự tính đạt khoảng 1.465,92 tỷ đồng, giảm 1,58% so với tháng trước và tăng 7,75% so với cùng kỳ
Xe Cho Thanh Long

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2020

 •   28/07/2020 12:04:49 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2020 dự tính đạt khoảng 1.528,81 tỷ đồng, tăng 5,06% so với tháng trước và tăng 10,22% so với cùng kỳ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2020

 •   30/06/2020 11:50:21 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2020 tăng 0,47% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2020...
Untitled

Lạng Sơn - Số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020

 •   30/06/2020 10:14:52 PM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam Quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam Quý II và 6 tháng đầu năm 2020

 •   29/06/2020 06:39:55 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam Quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam Quý II và 6 tháng đầu năm 2020

 •   29/06/2020 06:30:24 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Những nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.....

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây