Danh bạ điện thoại

1. Lãnh đạo Cục Thống kê
Cục trưởng
Trần Lê Tuân
- Điện thoại cơ quan: 02053 812 094
- Email: tltuan@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Lê Thị Vân Anh
- Điện thoại cơ quan: 02053 811 186
- Email: ltvanhlso@gso.gov.vn
Phó Cục trưởng
Hoàng Hải Đăng
- Điện thoại cơ quan: 02053 812 099
- Email: hhdanglso@gso.gov.vn
 
2. Các phòng thuộc Cục Thống kê
Phòng Tổ chức – Hành chính
Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Phượng
Điện thoại cơ quan:02053 812 427
Email:hanhchinhlso@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Xã hội
Trưởng phòng: Lăng Đình Phi
Điện thoại cơ quan:02053 812 111
Email: xahoilso@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Tổng hợp
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại cơ quan:02053 812 112
Email: tonghoplso@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Kinh tế
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại cơ quan:02053 812 160                                       02053 866 466
Email: kinhtelso@gso.gov.vn                 
Phòng Thu thập Thông tin thống kê
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thu Hiền
Điện thoại cơ quan:02053 816 427
Email: ttdllangson@gso.gov.vn
 
 
3. Chi cục Thống kê huyện, thành phố
Chi cục Thống kê thành phố Lạng Sơn
Chi Cục trưởng: Lương Thị Vân Anh
Điện thoại cơ quan:02053 872 355
Email: tplangsonlso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Chi Lăng
Phó Chi cục trưởng: Vi Thị Lan Hương
Điện thoại cơ quan:02053 820 240
Email: chilanglso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê  khu vực Văn Quan - Cao Lộc
Chi Cục trưởng: Bế Xuân Quỳnh
Điện thoại cơ quan:02053 861 416
Email: vanquancaoloclso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Hữu Lũng
Chi Cục trưởng: Vũ Đăng Tiến
Điện thoại cơ quan:02053 825 108
Email: huulunglso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Lộc Bình
Chi Cục trưởng: Vi Văn La
Điện thoại cơ quan:02053 840 298
Email: locbinhlso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Tràng Định
Chi Cục trưởng: Lý Thị Ngọc
Điện thoại cơ quan:02053 883 048
Email: trangdinhlso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Đình Lập
Phó Chi cục trưởng: Hoàng Thị Bình
Điện thoại cơ quan:02053 846 220
Email: dinhlaplso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Bình Gia
Phó Chi cục trưởng: Hoàng Văn Thiết
Điện thoại cơ quan:02053 834 219
Email: binhgialso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng
Chi Cục trưởng: Nguyễn Trung Dũng
Điện thoại cơ quan:02053 880 135
Email: vanlanglso@gso.gov.vn
Chi cục Thống kê huyện Bắc Sơn
Chi Cục trưởng: Trần Thị Trinh
Điện thoại cơ quan:02053 837 217
Email: bacsonlso@gso.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây