Đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

 •   08/02/2022 08:30:08 PM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0
Với sự cạnh tranh trong khu vực và quốc tế tại cuộc đua cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ là một vấn đề rất cấp bách đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp trong nước bước đầu đã có cải tiến, sáng tạo hơn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thậm chí là thay thế sản phẩm và dịch vụ mới, song đầu tư cho nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp diễn ra còn chậm. Chủ đề của bài viết này hướng tới nghiên cứu tác động của các nhân tố đến đầu tư hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến chế tạo (CBCT), nhằm chỉ ra các nhân tố tác động đến hoạt động này như thế nào, từ đó đưa ra một số gợi ý cho các doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong việc hoạch định chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.
Hệ thống thống kê quốc gia trong cuộc cách mạng dữ liệu

Hệ thống thống kê quốc gia trong cuộc cách mạng dữ liệu

 •   14/12/2021 08:49:08 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
“Cách mạng dữ liệu” đang là một trong những mục tiêu, hành động cấp thiết của những quốc gia đang trên đường hội nhập và phát triển bởi cuộc cách mạng dữ liệu sẽ giúp cung cấp dữ liệu phù hợp, kịp thời và có tính khả dụng cao làm bằng chứng cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách tốt hơn vì mục tiêu phát triển bền vững.
Sản xuất thông tin thống kê từ khai thác hồ sơ hành chính thật đơn giản?

Sản xuất thông tin thống kê từ khai thác hồ sơ hành chính thật đơn giản?

 •   14/10/2021 10:12:26 PM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Theo Luật Thống kê quy định: Sử dụng hồ sơ hành chính cho hoạt động thống kê là một hình thức thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu cụ thể từ dữ liệu hành chính. Dữ liệu hành chính sử dụng cho họat động thống kê Nhà nước là dữ liệu thống kê. Đây chính là cơ sở pháp lý, khoa học thống kê, là “ Chìa khóa” cho phép chúng ta sản xuất thông tin thống kê từ nguồn dữ liệu hành chính.
Phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

 •   07/07/2021 12:04:59 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Để hằng năm đo lường, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, bài viết này giới thiệu một số nội dung chính kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp biên soạn chỉ số đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và kết quả áp dụng biên soạn cho phạm vi toàn quốc và 6 vùng của nước ta trên cơ sở nguồn dữ liệu năm 2010 và sơ bộ năm 2019 của Tổng cục Thống kê (TCTK) và của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương (VPNTMTƯ).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây