Hội nghị Công bố số liệu Điều tra lâm nghiệp và thông tin cây trồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Thứ ba - 08/11/2022 02:31
Sáng ngày 8/11/2022, tại Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Công bố số liệu Điều tra lâm nghiệp và thông tin cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến tham dự Hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh khẳng định: Thống kê là một trong những công cụ quản lý quan trọng, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt ngành thống kê đã tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiếp cận, phát triển hệ thống thống kê, phương pháp tính mới ở địa phương, góp phần làm giảm chênh lệch số liệu giữa địa phương và cả nước, trong đó đã tính toán, công bố số liệu GRDP cấp tỉnh đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp, các ngành.

Trong những năm gần đây, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh nắm được tình hình KTXH trên địa bàn từ đó đưa ra những hoạch định chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp ngành Thống kê hằng năm có tổ chức điều tra về sản xuất lâm nghiệp, hệ thống báo cáo, số liệu báo đã phần nào đánh giá được tình hình phát triển sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác thực trạng sản xuất lâm nghiệp hiện nay, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh về kinh tế vườn rừng, nâng cao đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 08/02/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND về Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sau 9 tháng tổ chức thực hiện điều tra, phân tích, tổng hợp, đến nay, cuộc điều tra đã hoàn thành. Kết quả điều tra tổng hợp đáp ứng nhu cầu quản lý, hoạch định chính sách của các sở, ban, ngành. Số liệu tổng hợp đã phân tổ được nhiều chỉ tiêu chi tiết, cụ thể hơn so với cuộc điều tra Lâm nghiệp do ngành Thống kê thực hiện hằng năm.
 
2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh và Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn đối với công tác Thống kê trong thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến bày tỏ mong muốn TCTK và tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển KTXH của tỉnh trong thời gian tới cũng như giúp ngành Thống kê hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, trong những năm qua, mặc dù ngành Thống kê hàng năm có tổ chức điều tra về lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, nhưng do điều kiện nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp, nên công tác triển khai các cuộc điều tra thống kê nói chung và điều tra lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cuộc Điều tra kết quả sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về thông tin thống kê của địa phương.

Đây là cuộc điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có hoạt động lâm nghiệp; các xã, phường, thị trấn, thôn, bản có rừng; các hộ có rừng, hộ trồng cây lâm nghiệp phân tán và hộ nuôi động vật có nguồn gốc từ rừng. Công tác điều tra, xử lý số liệu điều tra đã được tiến hành kịp thời, chặt chẽ và hoàn thành tổng hợp, phân tích và công bố số liệu, nhằm cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu phục vụ cho đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn, phục vụ công tác tham mưu nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp, giúp cấp ủy chính quyền địa phương nắm bắt, chỉ đạo tốt chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp trong tình hình mới. Đồng thời đây cũng là cơ sở để ngành Thống kê đánh giá lại quy mô ngành sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn một cách đầy đủ và chính xác hơn.

Để nâng cao chất lượng thống kê, TCTK mong muốn Tỉnh tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác thống kê như: Củng cố số liệu thống kê ở cấp xã, các sở ban ngành của tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành thống kê trong chia sẻ, cung cấp thông tin đầu vào để ngành thống kê tiếp cận sớm. Từ đó, đưa ra số liệu thống kê kịp thời, chính xác, là cơ sở để tỉnh đề ra các giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
1

Cục trưởng CTK tỉnh Lạng Sơn Trần Lê Tuân trình bày Báo cáo chính thức kết quả điều tra tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Cục trưởng CTK tỉnh Lạng Sơn Trần Lê Tuân trình bày Báo cáo chính thức kết quả điều tra sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Theo đó, cuộc điều tra đã tiến hành thu thập thông tin từ 1.450 thôn có rừng; 47 xã, phường không có thôn có rừng; 31 doanh nghiệp, hợp tác xã lâm nghiệp; 5.500 hộ có khai thác gỗ, 476 hộ thu hoạch sản phẩm trồng rừng khác ngoài gỗ, 7.371 có thu từ cây phân tán và khai thác lâm sản ngoài gỗ, 1.101 hộ sản xuất giống lâm nghiệp, 63 cơ sở gây nuôi động vật rừng. Cuộc điều tra đã được triển khai bảo đảm đúng các yêu cầu, quy định đề ra; thông tin thu thập phản ánh phù hợp với tình hình phát triển thực tế trên địa bàn tỉnh. Kết quả điều tra tổng hợp đáp ứng nhu cầu quản lý, hoạch định chính sách của lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh. Số liệu tổng hợp đã phân tổ được nhiều chỉ tiêu chi tiết, cụ thể hơn.

Cuộc điều tra được lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo TCTK quan tâm chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ về nghiệp vụ của Vụ TK Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản TCTK và sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các đối tượng cung cấp thông tin điều tra.

Kết quả cuộc điều tra, năm 2021 toàn tỉnh có 186,7 nghìn ha rừng trồng, trong đó rừng trồng mới (dưới 1 năm tuổi) đạt 9,9 nghìn ha, chiếm 5,28% tổng diện tích rừng trồng, 19 nghìn ha rừng từ 1-2 tuổi, chiếm 10,22%, 42,3 nghìn ha rừng từ 2-5 năm tuổi chiếm 22,66%, 51,3 nghìn ha rừng từ 5 -10 năm tuổi chiếm 27,46%, 64,2 nghìn ha rừng từ 10 năm tuổi trở lên, chiếm 34,39%. Trong tổng số rừng trồng, chủ yếu là các loại cây lấy gỗ với 184,4 nghìn ha, chiếm 98,74% tổng số rừng trồng, rừng họ tre chỉ chiếm 0,21%, còn lại 1,03% rừng khác. Diện tích rừng của tỉnh tập trung chủ yếu tại 3 huyện là Đình Lập 63,9 nghìn ha, chiếm 34,22% diện tích toàn tỉnh, Lộc Bình 48,8 nghìn ha, chiếm 26,1%, Hữu Lũng 20,2 nghìn ha, chiếm 10,8%.
Tổng diện tích rừng trồng lấy gỗ được khai thác trong năm 2021 là 7,1 nghìn ha, sản lượng gỗ thu hoạch 682,5 nghìn m. Toàn tỉnh có 63 cơ sở gây nuôi động vật rừng, các động vật được gây nuôi bao gồm lợn rừng, dúi, cầy voi, hưu, nhím, rắn. Báo cáo cũng đã đưa ra 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung được trình bày tại hội nghị.
 
3

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh ghi nhận để có kết quả cuộc điều tra là sự nỗ lực lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh, sự quyết tâm, tham gia vào cuộc của CTK tỉnh Lạng Sơn, của các sở, ngành và UBND cấp huyện, nhất là sự giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ của TCTK trong toàn bộ các khâu. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh, để phát huy được kết quả cuộc điều tra, số liệu thống kê phản ánh đúng thực trạng tình hình sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời thống nhất sử dụng số liệu từ kết quả điều tra trong công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh cũng đã đưa ra một số nội dung  đề nghị CTK tỉnh Lạng Sơn và các sở, ngành có liên quan cần thực hiện tốt trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: M.T

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây