Ngành Thống kê tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Thứ năm - 14/01/2021 01:55
Trong 2 ngày 14-15/01/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại Trụ sở Tổng cục Thống kê có đại diện một số Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Trung ương; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng sự tham gia của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo TCTK, đại diện Lãnh đạo Hội Thống kê Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tham dự Hội nghị tại 223 điểm cầu trực tuyến là Lãnh đạo, công chức, viên chức 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội; Lãnh đạo, công chức các Chi cục Thống kê huyện ở vùng núi cao, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày Báo cáo Kết quả công tác Thống kê năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, một số thành tựu chính của Ngành năm 2020 là: (1) Ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; (2) Hoàn thiện môi trường pháp lý, thực hiện Chiến lược phát triển Thống  kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các đề án lớn của Ngành; (3) Công tác phương pháp chế độ Thống kê và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác chỉ đạo điều hành được trú trọng thực hiện; (4) Công tác hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê đi vào thực chất giúp nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung; (5) Tổng cục Thống kê đã quyết liệt thực hiện đổi mới công tác tổ chức, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng chuyên môn hóa quy trình sản xuất thông tin thống kê.

Báo cáo đề ra 3 phương hướng nhiệm vụ năm 2021: Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê; Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; Thứ ba, nâng cao năng lực hệ thống thống kê.

Để thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Ngành, TCTK sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: (i) Quyết liệt thực hiện và đổi mới cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ ngành Thống kê theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ; (ii) Đổi mới toàn diện quản lý tài chính; (iii) Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động thống kê.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đồng thời đề xuất Bộ trưởng xem xét một số nội dung như: Xem xét, giao đủ dự toán chi NSNN năm 2021 đối với định mức biên chế chi quản lý hành chính và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử; Cho phép TCTK được đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin để lắp đặt hệ thống hội nghị trực tuyến cho các Chi cục Thống kê còn lại, từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngành Công nghệ thông tin của Bộ trong giai đoạn trung hạn tới và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của ngành Thống kê (ưu tiên chuyển đổi số quản lý, điều hành và xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia), trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt và bố trí vốn thực hiện; Xem xét việc bố trí vốn cho 08 dự án xây dựng Chi cục Thống kê còn tồn lại thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thực hiện đầu tư trong giai đoạn tới và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cấp thiết (đặc biệt là các dự án cấp Chi cục Thống kê) của Tổng cục Thống kê trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
 
tk
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực  thành tích đạt được của toàn ngành Thống kê,  góp phần tạo nên tầm vóc, vị thế và uy tín của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Bộ trưởng cho biết, tuy trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước, song Việt Nam đã có một năm 2020 thành công rực rỡ, nền kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và đạt tăng trưởng dương, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, trong đó có ngành Thống kê.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2021 là một năm ngành Thống kê sẽ có nhiều nhiệm vụ lớn và nặng nề, đề nghị TCTK tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các công việc năm 2021, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê, trong đó cần tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội để đề xuất các kịch bản kinh tế.

Hai là, tập trung thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Ba là, tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bốn là, đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê để hiện đại hóa công tác thống kê.

Năm là, tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm.

Bộ trưởng tin tưởng, với việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các đơn vị trong cả nước, ngành Thống kê sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao năm 2021; góp phần xây dựng truyền thống của Ngành cũng như nâng cao tầm vóc và uy tín của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cá nhân Bộ trưởng đối với ngành Thống kê. Thay mặt Lãnh đạo TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hứa sẽ lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng bằng những hành động cụ thể, thiết thực theo đúng phương châm hành động của Bộ là “Phát huy truyền thống, nắm bắt cơ hội, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”.
 
hoi nghi trien khai ke hoach cong tac nam 2021 1
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị
Tiếp theo chương trình Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Sau Báo cáo công tác thi đua khen thưởng, Hội nghị đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2021.

Các đại biểu đồng thời được nghe đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê báo cáo Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng TCTK đã trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 
 
hoi nghi trien khai ke hoach cong tac nam 2021 2
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân
đạt thành tích xuất sắc 
Sau một buổi sáng (14/1/2021), Hội nghị hoàn thành đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ. Chương trình Hội nghị sẽ tiếp tục vào buổi chiều và ngày hôm sau (15/1/2021), với nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính của ngành; Định hướng chuyển đổi số ngành Thống kê; Một số nội dung về công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê Nhà nước... Ngoài ra, Hội nghị tổ chức sự kiện ra mắt Hệ thống điều hành quản lý công việc của ngành Thống kê./.

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Bích Ngọc

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây