Lạng Sơn ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Thứ ba - 02/07/2024 09:38
Sáng ngày 01/7/2024, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
Sáng ngày 01/7/2024, tại UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Cục Thống kê phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.
 

Đến dự và chỉ đạo Lễ ra quân có ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn; ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng. Tham dự Lễ ra quân có giám sát viên tỉnh phụ trách huyện; lãnh đạo, công chức Chi cục Thống kê; lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc huyện Văn Lãng. Có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND và UBND thị trấn Na Sầm; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê các xã trên địa bàn huyện; tổ trưởng, điều tra viên; các trưởng khu phố và đại diện các hộ gia đình được chọn phỏng vấn thu thập thông tin của thị trấn Na Sầm; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lạng Sơn; phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đến dự, ghi hình và đưa tin.
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Lễ ra quân. Ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn nêu bật mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 sẽ là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và là mốc cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030; cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Cuộc điều tra sẽ đưa ra các số liệu, thông tin tin cậy giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc và xây dựng định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030 cũng như các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị tại địa phương tích cực ủng hộ, hưởng ứng và tuyên truyền sâu rộng về cuộc điều tra; yêu cầu các lực lượng tham gia điều tra tập trung, dành sự ưu tiên nhất định nhằm tổ chức triển khai, thực hiện thành công cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trong toàn tỉnh nói chung và đối với huyện Văn Lãng nói riêng.
 
Ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu khai mạc và chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc điều tra lần này đối với công tác đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua và là cơ sở để xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho những năm tiếp theo. Cuộc điều tra này không chỉ hướng đến việc đánh giá trình độ phát triển của các dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của cả nước, mà còn đánh giá sự bình đẳng giữa các dân tộc. Kết quả điều tra là cơ sở căn bản hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu cơ quan phụ trách công tác dân tộc cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê cùng cấp tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các lực lượng tham gia điều tra hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.   
 Ông Lâm Văn Viên, Phó trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ ra quân, Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo huyện đối với cuộc điều tra và xác định Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024. Yêu cầu Chi cục Thống kê huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cuộc điều tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân nắm được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra; có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra điều tra trên địa bàn; các lực lượng tham gia điều tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc về chuyên môn nghiệp vụ điều tra; các thông tin thu thập phải trung thực, khách quan và tuân thủ đúng quy định điều tra.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng phát biểu hưởng ứng cuộc điều tra.

Thay mặt lực lượng điều tra viên trong toàn tỉnh, đại diện điều tra viên huyện Văn Lãng cam kết thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định của Phương án điều tra; đảm bảo điều tra đúng tiến độ, chất lượng thông tin thu thập. Cũng tại buổi lễ, Trưởng khu phố trên địa bàn huyện cam kết thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con trong khu phố tích cực cung cấp thông tin trung thực, chính xác và kịp thời cho điều tra viên; đại diện hộ gia đình khẳng định sẽ tích cực tuyên truyền, hưởng ứng cuộc điều tra, tham gia phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ cho điều tra viên, giúp điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Bà Lê Thị Minh Hường, đại diện điều tra viên phát biểu tại buổi Lễ

Kết thúc buổi Lễ, các đại biểu dự phỏng vấn điều tra tại một số hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Na Sầm nhằm kịp thời rút kinh nghiệm tại chỗ cho các điều tra viên trong thu thập và ghi chép thông tin vào phiếu điều tra.
Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện tại 11/11 huyện, thành phố với 636 địa bàn được chọn điều tra (20 địa bàn điều tra toàn bộ và 616 địa bàn điều tra chọn mẫu) bao phủ 194/200 xã, phường, thị trấn chiếm tỉ lệ 97%. Tiến hành điều tra phiếu xã tại 199/200 xã, phường, thị trấn (không điều tra xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng do không thuộc khu vực xã theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/221 của Thủ tướng Chính phủ). Lực lượng tham gia điều tra 1.130 người, trong đó riêng lực lượng điều tra viên và tổ trưởng là 771 người.
Riêng huyện Văn Lãng điều tra 48 địa bàn với 1.852 hộ được chọn điều tra mẫu phiếu hộ bao phủ 16/17 xã, thị trấn chiếm tỉ lệ 94,1% (xã Nhạc Kỳ không có mẫu điều tra); điều tra phiếu xã tại toàn bộ 17/17 xã, thị trấn. Lực lượng tham gia điều tra 92 người, trong đó riêng điều tra viên và tổ trưởng là 87 người.
Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/7/2024, thời gian thu thập thông tin thực hiện đến hết ngày 15/8/2024. Điều tra sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp, điều tra viên sẽ đến từng hộ để thu thập các thông tin về: Nhân khẩu học của dân số; giáo dục; di cư; hôn nhân; sử dụng bảo hiểm y tế; việc làm; lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của nữ từ 10 - 49 tuổi và các thông tin về người chết; nhà ở và điều kiện sinh hoạt; đất ở, đất sản xuất; một số loại gia súc chủ yếu; tình hình tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ,... Thực hiện điều tra phiếu xã đối với UBND xã, phường, thị trấn về các thông tin: Đặc điểm của xã; sử dụng điện, đường, giao thông; trường học và trình độ giáo viên; nhà văn hóa; y tế và vệ sinh môi trường; chợ và cụm/khu công nghiệp; trình độ của cán bộ, công chức cấp xã; tôn giáo, tín ngưỡng; mức độ phủ sóng điện thoại và internet,…
Để thực hiện thắng lợi cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, Cục Thống kê tỉnh đã phân công giám sát viên bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thời gian điều tra. Trong đó, tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn, giám sát, kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin điều tra tại địa bàn, cũng như thẩm định kết quả công tác điều tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học,…
Với sự chuẩn bị chu đáo, trong ngày đầu ra quân, công tác thu thập thông tin trên địa bàn huyện Văn Lãng cũng như trong toàn tỉnh diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.
Một số hình ảnh tại Lễ ra quân và dự phỏng vấn tại hộ:
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thanh Tùng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây